Information om kusinträffen den 14-16 juli 2006

Bakgrund till träffen
Lisbeth Friberg har i flera år tänkt inbjuda till en kusinträff i familjens sommarbostad norr om Varberg. Av olika orsaker blev det av först i juli 2006.

Inbjudna deltagare
Kusinerna med respektive i förekommande fall.

Närvarande
Alla kusinerna var närvarande och endast en fattades (Arnes sambo Maj Norén arbetade och kunde inte komma) av de övriga inbjudna. Dessutom var Lisbeths och Oves två söner med. Se sidan "Deltagare" för namnen på de som var med på träffen.

Platsen för träffen
Familjen Fribergs sommarstuga som ligger i Skeatången på norra sidan av Årnäshalvön norr om Varberg. Huset ligger inte långt från Klosterfjorden i vars inre samhället Åskloster ligger.
Dessutom kan tilläggas att vi hade, som man säger, "tur med vädret" och det i allra högsta grad. Det var sol och klar himmel varje dag och därmed perfekt vald tidpunkt för träffen.
Till hemsidan