Deltagare i kusinträffen i Skeatången den 14-16 juli 2006

 • Lisbeth och Ove Friberg, Rydboholm
  • Björn Friberg, Rydboholm
  • Jan Friberg, Rydboholm
 • Kerstin och Henry Sandblom, Hovås
   
 • Birgitta och Hans Hedvall, Karlskrona
 • Gunilla Proffe, Falun
   
 • Eva Proffe och Frank Nordhage, Härnösand
   
 • Arne Proffe, Uppsala
Till hemsidan