Ändringar, tillägg och annan information

Kakor (cookies)
På denna nätplats används en sådan endast för en besöksräknare. Kakan har endast en varaktighet av två timmar och försvinner sedan automatiskt. Den används för att antalet besökare ska bli mer rättvisande och lagrar ingen som helst annan information.

Innehållssidan i vänstra ramen
Ändring 5/9 1998: Denna sida har indelats i en kusinträffsdel och en släktdel. Detta eftersom det kommer ändringar och tillägg om släkten när nytt kommer fram, medan kusinträffen i somras är en i tiden avslutad del. Längst ner har en redaktionsrubrik, under vilken meddelanden och annat finns, också lagts till.
Tillägg 15/11 1998: Några små bilder har lagts till för att lätta upp utseendet.
Tillägg 28/7 2006: Bild och länkar till sidor om kusinträffen 14-16 juli 2006 i Skeatången har lagts till och därmed har kusinsidan fått ytterligare en avdelning.

Sidan "Eklunds släktkrönika"
Tillägg 5/9 1998: Gunilla vet var Anders och Sara bodde i Korsnäs. Huset finns fortfarande kvar och är bebott, varför en bild på huset har lagts till.
En bild av Joel och Mimmi i yngre dagar har också lagts till.
Dessutom har ett foto på en dam, som troligen är Joel Eklunds mormor, införts.
Ändring 10/2 1999: En felaktighet borttagen och kompletterande uppgifter om Anders Ersson Svala inlagda. Dessa uppgifter har vi fått av Björn Engström i Klockarnäs.
Ändring 28/8 2001: Några födelse- och dödsdata, bröllopsdatum och stavning av namn korrigerade.
Tillägg 20/2 2005: Ett foto, efterlämnat av Ida Larsson, från Joels och Mimmis första hem.
Tillägg 20/7 2005: En del nya uppgifter om Clas Eklund har lagts till.

Sidan "Ahlströms släktkrönika"
Tillägg 5/9 1998: En bild av kopparslagare Ahlström har hittats och lagts till.
Tillägg 14/6 2000: Kerstin har fått fram uppgifter om Carl Edvard Ahlströms föräldrar och detta och lite till finns nu med i krönikan.
Tillägg och ändringar 4/2 2001: Kerstin har forskat fram ytterligare uppgifter om Carl Edvard Ahlströms familj och förfäder. Samliga fördelse- och dödsdata finns nu för familjen och vi har nu uppgifter om en förfader som föddes 1757.
Tillägg 20/7 2005: En del nya uppgifter om Mimmi Ahlström/Eklund har lagts till.

Sidan "Morfars och mormors familj"
Tillägg 22/7 2006: Två bilder, en med Ingrid och Agnes och en med Ida. Gunilla Proffe har nyligen fått dessa bilder av en person som inte tillhör släkten.
Tillägg 27/7 2022: En bild, som har ställts till förfogandee av Karin Thulin, av de fyra äldsta systrarna Eklund har lagts till.
Förbättring 27/7 2022: Tre bilder på sidan kan nu ses i större format om så önskas.

Sidan "Morfars föräldrar"
Denna sida med bilder på morfars föräldrars familj har tillkommit 5/9 1998. Det finns inte, vad jag vet, bilder på de barn som dog tidigt.

Sidan "Morfars bilder"
har 5/9 1998 kompletterats med bilder från Strömsbron och Svallet. Dessutom har en ny sida med bilder från nutid tillkommit. En länk till sidan, där gamla bilder finns sida vid sida med nya bilder, finns i början av den ursprungliga sidan med Joels bilder.

Sidan "Kusinerna"
Tillägg 5/9 1998: En bild av släkten från Joels 75-årsdag kompletterar sidan.
Utbyte 28/7 2006: Ovannämnda bild har scannats in på nytt och finns nu i större och tydligare format.
Tillägg 28/7 2006: En länk till en nytagen bild av kusinerna har lagts till.
Förbättring 27/7 2022: Bilden på sidan kan nu ses i större format om så önskas.

Alla sidorna
Tillägg 14/11 1998: Längst ner har en länk "Till hemsidan" lagts in för att man ska kunna komma till kusinträffens startsida (med innehållssidan till vänster), om man har kommit till en viss sida genom att använda en sökmotor. Man får då inte med ramstrukturen och således är inte innehållssidan till vänster med. Kusinträffen kan nämligen nu hittas med Alta Vista och söker man en del av det som finns på kusinträffens sidor så får man svar.
Ändring 16/2 2002: Alla sidor har försetts med "style sheets" för att få bättre överensstämmelse i utseendet av webbplatsen i olika läsare och i olika operativsystem. Samtidigt ändrades namnet på webbplatsen till "Kusinernas släktsida".
Ändring i februari 2005: Kusinernas släktsida har nu följande adress på Internet: http://kusinsidan.proffe.se efter att ha haft ett antal gratisadresser tidigare som ibland fungerat dåligt eller inte alls.

Sidan "Startsidan"
Ändring 15/11 1998: Rubriktexten har ändrats och fått en mer allmän utformning.
Ändring 21/9 1999: Kusinträffens hemsida får mer karaktären av släktsida, därför har detta också fått påverka sidans utformning.
Tillägg 25/11 2009: En länk till information om bakgrundsmusiken lades till.

Sidan "Länkar"
22/2 1999 tillades en sida med länkar till andra hemsidor som har anknytning till innehållet på kusinträffens hemsida.
8/9 2008 tillades en länk till Korsnäsbygdens historiska forskargrupp.

Sidan "Släktinfo"
21/9 1999 tillades denna sida med en länk till en släktinformation som utformats med hjälp av programmet "Min Släkt". Släktinformationen kommer att uppdateras kontinuerligt så fort som nya uppgifter kommer fram.
9/12 1999 tillades möjligheten att hämta hem alla släktinformationens html-filer som en zip-fil. Denna fil har namn enligt ååmmdd.zip och datumet är det datum den skapades.
4/2 2001: Uppdatering och ny zip-fil.
18/4 2001: Uppdatering och ny zip-fil.
28/8 2001: Uppdatering och ny zip-fil.
4/3 2002: Ingen uppdatering men ny zip-fil med ändrat utseende på släktinformationen.
12/1 2003: Uppdatering och ny zip-fil.
15/1 2003: Uppdatering och ny zip-fil.
6/1 2004: Inga nya data men tillgängliga bilder av systrarna Eklund och bakåt i tiden har tillagts. Ny zip-fil som också innehåller alla bilder.
7/6 2004: Uppdatering och ny zip-fil. F.o.m. nu finns det bilder på alla personer som det förmodligen existerar bilder på av systrarna Eklunds generation och bakåt.
2/7 2004: Uppdatering och ny zip-fil.
20/4 2006: Uppdatering och ny zip-fil.
17/6 2007: Uppdatering och ny zip-fil. Dessutom ger nu släktinformationens startsida information om de personer som hjälpt till vid informationens skapande, samt hur de som vill utnyttja informationen för annat än eget bruk ska förfara.
2/7 2008: Uppdatering och ny zip-fil.
22/7 2008: Uppdatering och ny zip-fil.
7/8 2008: Uppdatering och ny zip-fil.
1/12 2009: Uppdatering och ny zip-fil.
25/1 2010: Uppdatering och ny zip-fil.
5/2 2011: Uppdatering och ny zip-fil.
27/4 2011: Uppdatering och ny zip-fil.
14/12 2011: Ny zip-fil med endast utseendemässiga ändringar.
11/1 2013: Ny zip-fil genererad med ny programversion av släktprogrammet, inga dataförändringar.
20/12 2013: Uppdatering och ny zip-fil.
24/2 2014: Uppdatering och ny zip-fil.
2/9 2014: Uppdatering och ny zip-fil.
13/7 2015: Uppdatering. Zip-fil läggs inte längre ut då den var en företeelse från tider med sämre internetuppkopplingar.
20/12 2015: Ny version av släktprogrammet Min Släkt som bl.a. visar avatarer i antavlorna, inga dataförändringar.
11/7 2016: Uppdatering.
12/7 2016: Uppdatering.
15/7 2016: Uppdatering, rättelse.
2/8 2016: Uppdatering.
12/9 2016: Uppdatering.
20/1 2017: Uppdatering.
18/4 2017: Uppdatering av ett felaktigt födelseår.
8/6 2018: Uppdatering med nytillkomna.
13/2 2019: Uppdatering efter födslar och dödsfall.
18/3 2019: Uppdatering efter begravning och några bilder tillagda.
3/4 2019: Uppdatering efter namnkomplettering.
6/7 2020: Uppdatering efter namnbyten.
18/12 2020: Uppdatering med nytillkomna.
28/9 2022: Uppdatering med nytillkomna.
28/9 2022: Sidan har fått en länk till en version av släktinfon anpassad för läsplattor och smarta mobiltelefoner. Den för datorer är givetvis kvar och kommer att så bli.
6/8 2023: Elisabet Åhnström heter nunera Elisabet Proffe och detta har införts.
24/1 2024: Uppdatering efter giftermål och nykommen.

Sidan senast uppdaterad 24/1 2024.
Till hemsidan