Släktinformation

Om man går vidare med nedanstående länkar så kommer man till en ny flik/fönster där släktinformationen visas. Första informationen är om släktinfons tillblivelse, sedan är det bara att gå vidare till personernas personakter och deras antavlor som visar personernas härstamning så långt som vi vet nu. Observera att antavlan kan bestå av flera ramsidor/sidor och att det i så fall finns pilar till höger att klicka på. Finns flera kända förnamn är tilltalsnamnet understruket. Man finner också platser personerna är knutna till.

Utgångspunkten för informationen är Joel och Mimmi Eklund. Förutom deras föregående, så långt vi nu kommit i efterforskningarna, och efterkommande släktled fram till nutid så finner man förgreningar i sidled (mest information på Eklundska sidan) som är av intresse för oss.
Det är helt omöjligt att undvika fel när det är fråga om så mycket information som det finns här. En del uppgifter saknas för att de helt enkelt inte är kända. Meddelande om fel och uppgifter som kompletterar de som finns mottages gärna här.

Släktträd med personakter och antavlor
Ursprunglig och bäst för datorer med större skärm.

Släktträd med personakter och antavlor
Anpassad för mobiler/surfplattor. Tyvärr visar olika webbläsare för sådana något olika layout.

Till hemsidan