Släktinformation

Om man går vidare med nedanstående länk så kommer man till ett nytt fönster där släktinformationen visas. Till vänster finns namnen på alla personer som den omfattar och genom att klicka på en person kommer dennes data (personakt) upp. Man kan sedan klicka på fliken "Antavla" och därigenom följa personens härstamning så långt som vi vet nu. Observera att antavlan kan bestå av flera sidor och att det i så fall finns pilar till höger att klicka på. Alla namn, förutom namnen på personaktsägarna och namn i noteringar, är klickbara länkar, alltså även namnen i antavlorna. Finns flera förnamn är känt tilltalsnamn understruket. Samtliga platser som har anknytning till någon person (födsel, vigsel etc.) har också personen knuten till sig i en särskild platsförteckning.

Utgångspunkten för informationen är Joel och Mimmi Eklund. Förutom deras föregående, så långt vi nu kommit i efterforskningarna, och efterkommande släktled fram till nutid så finner man förgreningar i sidled (mest information på Eklundska sidan) som är av intresse för oss.
Det är helt omöjligt att undvika fel när det är fråga om så mycket information som det finns här. En del uppgifter saknas för att de helt enkelt inte är kända. Meddelande om fel och kompletterande uppgifter mottages gärna här.

Till släktinformation med personakter och antavlor

Till hemsidan