Läs detta först

För person som inte är gift men sammanboende anges att denne är "Sambo med" av det program (Min Släkt) som används för sammanställningen. Har man barn tillsammans anges "Barn med", vare sig man är sammanboende eller inte. För person som inte är gift eller sammanboende, men ändå har ett nära förhållande till någon, så anger programmet ändå att personen är sambo. Är (eller var) personen gift finns alltid informationen om vigsel med, vare sig vigseldatum är känt eller inte.

Klicka på en person till vänster för att få dennes personakt och sedan dennes antavla genom att klicka på fliken "Antavla". Observera att antavlan kan bestå av flera sidor och att det i så fall finns pilar till höger att klicka på. Finns inte fliken "Antavla" så finns inga av oss kända förfäder. Alla namn är klickbara länkar förutom namnet högst upp i personakterna och namn i noteringar. Understrykning av namn betecknar endast kända tilltalsnamn.

Alla platser som har anknytning till någon person (födsel, vigsel etc.) finns under fliken "Platser" till vänster. De personer som hör till platsen finns uppräknade under respektive plats.

Faktaunderlag: Informationen på dessa sidor är inte resultatet av en persons arbete, utan flera har medverkat genom att bidraga med sina egna och närmaste släktingars data och foton. Dessutom har Kerstin och Henry Sandblom även bedrivit släktforskning för att få fram uppgifter om Carl Edvard Peterson/Ahlströms förfäder. Uppgifter om familjen Eklunds förfäder i Enviken i Dalarna har ställts till förfogande av släktforskaren Björn Engström i Klockarnäs i Enviken. Om du önskar använda uppgifter som finns här till publicering av något slag ombeds du att kontakta mig, Arne Proffe. Kontaktinformation finns längst ner på denna sida.

Felaktig användning av informationen: Tycker någon att mycket av innehållet här (uppgifter och foton) exakt överensstämmer med innehållet på andra nätplatser så är det alldeles rätt. Informationen har tagits från denna webbplats som är originalet. Ingen av av de andra webbplatserna har någonsin hört av sig och frågat om de får använda sig av uppgifterna här, även om det varit mycket lätt. Den som hade velat göra det hade kunnat göra det med kontaktinformationen nedan.