Information om kusinträffen den 10-12 juli 1998

Bakgrund till träffen
Följande är ett lätt bearbetat citat ur e-brev 9/2 1998 till de övriga kusinerna från Birgitta Hedvall:

Kära Kusiner!
Lisbeth, Kerstin och jag har tidigare lekt med tanken på en kusinträff. När vi träffades i Falun med anledning av moster Kerstins begravning var vi några som pratade om att det vore väldigt trevligt om vi kunde träffas alla kusiner med respektive och kusinbarn med familjer. Jag gjorde ett överslag och fick det till c:a 30 vuxna och 18 barn. Frågan är om det finns intresse för en träff.


Intresset var stort som framgår under rubriken "Närvarande" längre ner. Birgitta har under våren arbetat med att organisera träffen.
Anm. Moster Kerstin, Kerstin Eklund i Falun, var den som blev äldst av systrarna Eklund. Hon avled 21/1 1998 i en ålder av 93 år, var ogift och hade inga barn.

Inbjudna deltagare
Kusinerna, kusinernas barn och barnbarn och i förekommande fall äkta hälfter/sambor/särbor till alla de nämnda kategorierna.

Närvarande
Alla kusinerna var närvarande och endast ett fåtal av de övriga kunde inte komma. Sammanlagt var det 29 vuxna och 16 barn, vilka samtliga är kusinernas barnbarn. Se sidan "Deltagare" för namnen på alla som var på träffen.

Platsen för träffen
Aktiv Ungdoms förbundsgård i Djursvik, som är en liten by belägen intill Söderåkra samhälle, vilket ligger c:a 4 mil söder om Kalmar.
Till hemsidan