Bildsvit 2 från kusinträffen den 10-12 juli 1998

Kan jag ta en kaka till utan att någon ser det, undrar Helena. Vad ska vi göra efter frukost? (Från vänster, Kerstin (skymd), Britta, Eva, Frank och Helena.)


Birgitta har genomgång efter frukost. Jan, Elias, Maria, Mira, Joar, Kristina och Nicke lyssnar. Hunden Lucky biter emellertid i gräset.


Klanen Friberg (härstammande från Huzelius) visar upp sig. Vad dom heter? Titta i deltagarlistan! Magnus och Lena tillhör också Fribergarna men anlände senare.


Klanen Larsson har här ställt upp sig med nästan militärisk disciplin. Men ingenting är perfekt, inte ens klanen Larsson. Per och Hala fattades vid uppställningen.


Till hemsidan